Post Image

Na zastopnika pacientovih pravic se pacient lahko obrne vedno, kadar potrebuje nasvet, pomoč ali zastopanje (po pooblastilu) pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Poleg tega zastopnik lahko poda osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. 

Pristojnosti in naloge zastopnika pacientovih pravic

  • Svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene.
  • Podaja konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic po Zakonu o pacientovih pravicah in predlaga možne rešitve in nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah.
  • Poizveduje v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev (zastopnik domnevno kršitev posreduje v obravnavo izvajalcu zdravstvene storitve in mu določi rok – najmanj 8 dni, za pojasnila in informacije v zvezi s kršitvijo).
  • Ko ne gre za kršitev pravic po Zakonu o pacientovih pravicah, napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni državni organ.
  • V okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v njegovem imenu in v njegovo korist za hitro in uspešno razrešitev spora (zastopnik mora imeti za sklenitev poravnave ali drugega sporazuma, umik zahteve in vpogled v pacientovo zdravstveno dokumentacijo njegovo izrecno pisno pooblastilo).
ZASTOPNICA PACIENTOVIH PRAVIC OE MARIBOR:
Adela Postružnik
NIJZ OE Maribor
Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor

02 333 12 63
adela.postruznik@nijz.si

ZASTOPNICA PACIENTOVIH PRAVIC OE MARIBOR:
Vlasta Cafnik
NIJZ OE Maribor
Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor

02 333 12 64
vlasta.cafnik@nijz.si

VIR: https://www.gov.si/teme/pacientove-pravice/?fbclid=IwAR0RJut8IrmyA-jPwtstHnDITZRCD7w1Pm6Ujb8RAhcRdbsOz5vxNCuiAcc
Naprej
Elektronski bolniški list