Post Image
Kronična bolezen ledvic je nenalezljiva bolezen, ki jo ima po vsem svetu približno 850 milijonov ljudi oziroma vsaka deseta odrasla oseba. Število ljudi s kronično ledvično boleznijo v svetu stalno narašča. Do leta 2040 bo na petem mestu med vzroki za prezgodnjo smrt. Kronična ledvična bolezen predstavlja izjemno velik izdatek za zdravstveni sistem. V državah z večjim nacionalnim dohodkom je izdatek za zdravljenje bolnikov s končno ledvično odpovedjo z dializo in presaditvijo ledvice, ki predstavljajo le 0,03% celotnega prebivalstva, kar 2-3% celotnega letnega proračuna za zdravstveno varstvo. V državah z nizkimi in srednjim nacionalnim dohodkom pa veliko ljudi z odpovedjo ledvic sploh nima možnosti zdravljenja z dializo in presaditvijo ledvice.

Vedeti moramo, da kronično ledvično bolezen lahko preprečimo in upočasnimo nastanek končne odpovedi ledvic, če je zagotovljen ustrezen dostop do osnovnih (pregled seča in krvi) in drugih preiskav in do zgodnjega zdravljenja. Kljub temu, da so nacionalne usmeritve in strategije za obravnavo kroničnih nenalezljivih bolezni sprejete v mnogih državah, pogosto manjkajo specifične strategije na področju ledvičnih bolezni, usmerjene v izobraževanje in ozaveščanje o ledvičnih boleznih, in s strani države zagotvoljeni pogoji za sistematično presejanje prebivalstva, obravnavo in zdravljenje kronične ledvične bolezni. Zato je nujno treba povečati ozaveščenost o pomembnosti preventivnih ukrepov tako med prebivalstvom kot med strokovnjaki, še posebej pa med oblikovalci zdrvastvenih politik.

VIR: https://www.svetovnidanledvic.org/
Naprej
Pacientove pravice